Afspraken 

Gedurende de bedenktijd van een week na het maken van een afspraak voor onze diensten, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat er gebruik is gemaakt van de diensten van MuscleMinded.

 

Voor transparantie voor beide partijen gelden de volgende afspraken en regels:

 

- Als een trainingsessie niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd wordt de sessie doorberekend.

- De personal training sessies beginnen op het geplande tijdstip en duren maximaal 60 minuten.

- Betalingen moeten worden voldaan voor de aanvang van de trainingsessies. 

- MuscleMinded heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door MuscleMinded aantoonbaar geleden schade en administratiekosten (EUR 25,00).

- Tijdens alle fysieke contactmomenten (waaronder intake, evaluatie en de trainingsessies) is het verboden om onder invloed van drugs, drank of medicijnen te verkeren. Indien dit wordt geconstateerd zal de afspraak geen doorgang vinden.

- We zijn bereikbaar via telefoon/whatsapp en per e-mail tot en met zaterdag, zondag's zijn we niet bereikbaar en reageren we de volgende maandag. 

- U bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de afspraken. Afspraken worden bevestigd via AppyBee, en dit is leidend.